Učitelji TJQ in QG

Glavni učitelj:

Učitelji (po abecednem vrstnem redu):

  • Andreja Skrt
  • Anton Žitek
  • Dagmar Vrtačnik
  • Irena Kunstelj
  • Jasna Lonec
  • Mojca Savski
  • Tina Hribar