Kontakt: +386 41 446 488 ali info@taiji.si

Stopnja znanja DUAN

KAJ JE SISTEM DUAN IN ZAKAJ JE POMEMBEN?

Mednarodna federacija za zdravilni qigong (IHQF) je vzpostavila sistem preverjanja znanja (DUAN WEI) in določila pogoje za preverjanje znanja in izdajo potrdil o stopnji znanja s področja zdravilnega qigonga. IHQF je namreč organizacija, ki na mednarodni ravni skrbi za zagotavljanje kakovosti in širjenja znanja na področju zdravilnega qigonga. Pridobljeno potrdilo odraža stopnjo in kakovost vašega znanja na mednarodni ravni.

Preverjanje znanja v Sloveniji izvaja Zdravilni qigong združenje Slovenije po pooblastilu IHQF, ki ga je pridobil z dolgoletnimi usposabljanji in izobraževanji na mednarodni ravni, ter gostovanjem kitajskih profesorjev zdravilnega qigonga na posebnih seminarjih v Sloveniji od leta 2012 dalje. Certifikat izdaja IHQF.

Certifikate lahko pridobite za stopnjo DUAN in za (pred) stopnjo PRED-DUAN.

V okviru našega združenja je doslej certifikat za stopnjo DUAN pridobilo 46 tečajnikov in tečajnic, za stopnjo PRED-DUAN  pa več kot 32 tečajnic in  tečajnikov (nekateri ed njimi so zdaj že napredovali na stopnjo duan).


CERTIFIKAT za Pred-DUAN, 2023

Za (pred)stopnjo PRED-DUAN (stopnje od 1 do 3) izpit ni potreben. Pogoj za prijavo je udeležba na vikend delavnicah za vaje iz zdravilnega qigonga ali udeležba na rednih tedenskih qigong tečajih, ki so posvečene izključno zdravilnemu qigongu, ter izpolnjena prijavnica z napotki, ki vam jo posredujemo po vaši prijavi. Pred-duan stopnje so osnova in pogoj, da lahko kasneje pristopite k pravemu Duan izpitu prve stopnje in nadaljujete naprej.

Januarske prijave za pred-duan so zaključene. Novi datum za prijavo objavimo spomladi.

Za pred-duan 1, izberete eno vajo, za pred-duan 2, dve različni vaji in in za pred-duan 3, tri različne qigong vaje iz serije zdravilnega qigonga. Med prvo in drugo prijavo na pred-stopnjo duan morajo miniti vsaj trije meseci, med drugo in tretjo pa vsaj šest mesecev.

Izpita na stopnji pred-duan torej še ni, je pa potrebno vložiti vlogo najkasneje do roka za prijavo, da vas lahko vnesemo v sistem IHQF, kar omogoča izdajo certifikata. Če vas zanima, čim prej pišite na info@taiji.si.

PRISTOJBINA ZA pred-DUAN IZPIT:

– Pristojbina (ki jo določi IHQF): pred-DUAN 1 = 10 eur; pred-DUAN 2 = 20 eur; pred-DUAN 3 = 30 eur.
– Samo za prvi vnos v sistem se plača pristojbina za administrativne stroške: 10 eur.


CERTIFIKAT IN IZPIT za DUAN V LETU 2023

Izpit za 1. 2. in 3. stopnjo Duan  bo potekal predvidoma konec sezone 2023, odvisno od priprave in udeležbe na pripravljalnih delavnicah.

Pogoji za pristop k izpitu:
Priprave na izpit
potekajo na začetnih, predvsem pa na nadaljevalnih (obvezna udeležba) in inštruktorskih delavnicah v letu 2022 in 2023. Udeležba na nadaljevalnih delavnicah je obvezna in je eden izmed pomembnih pogojev za pristop na izpit, ker želimo, da se dobro pripravite in izpit uspešno opravite brez popravnih izpitov. ;).

Za prvo stopnjo opravljate izpit iz ene vaje, za drugo stopnjo za dve vaji (s tem, da so kriteriji ocenjevanja za drugo vajo višji). Na izpitu je treba vajo izvajati samostojno, pravilno in tekoče pred komisijo v živo.

Dodatni pogoji za pristop na DUAN IZPIT PRVE STOPNJE:
Da lahko pristopite k izpitu za stopnjo DUAN, morate predhodno opraviti vse tri pred-duan stopnje. Med prvo in drugo pred-stopnjo duan morajo miniti vsaj trije meseci, med drugo in tretjo pa šest mesecev. Za pristop k duan izpitu prve stopnje, mora miniti vsaj pol leta od opravljene pred-duan stopnje 3, ostali obvezni pogoji, ki jih morate opraviti v sklopu priprav na izpit, pa so opisani zgoraj. Na izpit se je treba zelo dobro pripraviti. Zato priporočamo, da se čim prej vključite v stopnje pred-duan, da lahko potem postopno napredujete v roku enega leta in pol do duan izpita prve stopnje, če pridno vadite na naših tečajih, delavnicah in seveda sami doma.

Opomba: Prve tri stopnje DUAN vključujejo praktični izpit, od stopnje 4 naprej, pa je poleg zahtevnih kriterijev na praktičnem delu, potrebno uspešno opraviti še izpit iz teorije na mednarodni ravni v angleščini.

Rok za naslednje opravljanje izpita bomo razpisali v letu 2023.

PRISTOJBINA ZA DUAN IZPIT:

– Pristojbina (ki jo določa IHQF): DUAN 1 = 40 eur;  DUAN 2 = 50 eur; DUAN 3 = 60 eur.


SLOVENSKO KOMISIJO ZA IZPIT DUAN sestavljajo:

– Chen Shining, predsednik komisije, nosilec 5. DUAN-a in 6. častni duan, predsednik združenja in strokovni vodja SHQ, član strokovnega odbora in odbora za promocijo International Health Qigong Federation (IHQF)
– Hribar Tina, nosilka 4. DUAN-a, vodja inštruktorjev pri Qigong združenju Slovenije, dobitnica 8 zlatih medalj na evropskih igrah v qigongu v letih 2014-2018
– Skrt Andreja, nosilka 4. DUAN-a in dobitnica 2 bronastih medalj na evropskih igrah v qigong leta 2018


SEZNAM DOBITNIKOV DUAN-a:


DUAN 5 in častni duan 6
– Shining C.

DUAN 4
Tina H. / Andreja S.


DUAN 3
Leto 2021:
Barbara Š. / Mirjam Kr. / Ana P. / Iva G.
Leto 2019: Helena B. / Nina B. P. / Bećir K. /

DUAN 2
Leto 2021
: Irena K. / Sonja W. / Rado M.
Leto 2020: Urša F. V. / Metka P. /
Leto 2019: Jan C. / Vesna M. / Dagmar V. / Špela S. / Dušan B./ Mirjam Ku.

DUAN 1
Leto 2021:
Jaka R. / Marjan M. / Tanja K. / Diana C. / Majda C. / Lucija V.
Leto 2020:
  Darja K. / Katjuša L.
Leto 2019:
Aleksandra Z. / Danica Š. / Damjana B. / Anton Ž. / Igor B. / Matej J. / Željka D. / Jan J. / Jožica J. / Jožko V. /  Marko G. / Marta S. / Matej S. /  Matjaž P. / Mojca S. /  Zdenka P. / Žiga K.


PRED-DUAN 3
Leto 2022:
Anita G.
Leto 2021:
Blaž K. / Andrej M. / Lida V. Tabas / Vlatka Pavličič
Leto 2020: Helena V.
Leto 2019: Peter K. / Zdenka B. / Marta Š.

PRED-DUAN 2
Leto 2023:
Doroteja S. / Irena B.K. / Maja L. / Nataša G.
Leto 2020:
Andreja L. / Gregor M. 
Leto 2019:
Nika K. / Sabina P.

PRED-DUAN 1
Leto 2023: Dejan J./ Edina L.
Leto 2022: Tina B. / Urška M. / Vesna V.
Leto 2019: Angel G. S. / Franc G. / Mateja R. / Mojca J. P. / Nataša K. / Sonja J.