Mednarodni certifikat DUAN

Mednarodna federacija za zdravilni qigong (IHQF) je organizacija, ki na mednarodni ravni skrbi za zagotavljanje kakovosti in širjenja znanja na področju zdravilnega qigonga.

V ta namen je vzpostavila sistem preverjanja znanja, oziroma certificiranje (DUAN WEI) in določila pogoje za preverjanje znanja in izdajo certifikatov s področja zdravilnega qigonga. Pridobljeni certifikat odraža stopnjo in kakovost vašega znanja na mednarodni ravni.

Preverjanje znanja v Sloveniji izvaja Zdravilni qigong združenje Slovenije po pooblastilu IHQF, ki ga je pridobil z dolgoletnimi usposabljanji in izobraževanji na mednarodni ravni, ter gostovanjem kitajskih profesorjev zdravilnega qigonga na posebnih seminarjih v Sloveniji od leta 2012 dalje. Certifikat izda IHQF.

Certifikate lahko pridobite za stopnje PRED-DUAN, kjer izpit ni potreben, je pa pogoj za pristop k opravljanju izpita pred komisijo na zahtevnejših stopnjah DUAN.

Katere pogoje moram izpolnjevati za prijavo na stopnjo pred-duan?

 • Pogoj za prijavo je udeležba na vikend delavnicah za vaje iz zdravilnega qigonga ali udeležba na rednih tedenskih qigong tečajih, ki so posvečene izključno zdravilnemu qigongu, ter
 • izpolnjena prijavnica (napotke, vamposredujemo po vaši prijavi na mail).
 • Opomba: Opravljene pred-duan stopnje so osnova in pogoj, da lahko kasneje pristopite k  Duan izpitu prve stopnje in nadaljujete naprej.

Koliko vaj moram prijaviti za posamezno stopnjo?

 • Za pred-duan 1, izberete eno vajo,
 • za pred-duan 2, dve različni vaji in in
 • za zadnji pred-duan 3, pa tri različne qigong vaje iz serije zdravilnega qigonga.

Koliko časa mora preteči med eno in drugo stopnjo?

 • Med prvo in drugo prijavo morajo miniti vsaj trije meseci,
 • med drugo in tretjo pa vsaj šest mesecev.

Kako se prijavim na stropnjo pred-duan?

 • Izpita na stopnji pred-duan torej še ni, je pa potrebno vložiti vlogo najkasneje do roka za prijavo, da vas lahko vnesemo v sistem IHQF, kar omogoča izdajo certifikata.
 • Če vas zanima, čim prej pišite na info@taiji.si.

Kdaj bo naslednji datum za prijave?

 • Naslednje prijave bodo odprte spomladi ali poleti 2024.

Kakšen je strošek prijave? Pristojbina, ki jo določa IHQF:

 • pred-DUAN 1 = 10 eur
 • pred-DUAN 2 = 20 eur
 • pred-DUAN 3 = 30 eur
 • Dodatnih 10 eur za prvi vnos v sistem, ki ga uredi naše združenje

Katere pogoje moram izpolnjevati za prijavo na izpit za stopnjo Duan?

 • Za Duan 1 morate predhodno opraviti zadnjo, tretjo pred-duan stopnjo, od katere mora miniti vsaj 6 mesecev.
 • Udeležba na nadaljevalnih delavnicah je obvezna in je eden izmed pomembnih pogojev za pristop na izpit, ker želimo, da se dobro pripravite.
 • Na izpit se je treba zelo dobro pripraviti, ker so pogoji ocenjevanja, ki jih določa IHQF strogi.
 • Izpolnjena prijavnica.
 • Registracijo na izpit uredi naše Qigong združenje Slovenije, ko nam posredujete prijavnico.

Koliko vaj moram prijaviti za posamezno stopnjo?

 • Za Duan 1, izberete eno vajo,
 • za Duan 2, dve različni vaji in in
 • za zadnji Duan 3, tri različne qigong vaje iz serije zdravilnega qigonga.

Koliko časa mora preteči med eno in drugo stopnjo?

 • Med Duan 1 in 2, mora miniti 1 leto.
 • Med Duan 2 in 3 tudi eno leto.
 • Med Duan 3 in 4 mora preteči najmanj 1 leto (oziroma še več med višjimi stopnjami).
 • Izpite od Duan 4 naprej opravljate pred mednarodno komisijo (teorija in praksa).

Kako poteka izpit od Duan 1 in 3 in od Duan 4 naprej in kakšni so kriteriji ocenjevanja?

 • Na izpitu je treba vajo izvajati samostojno, pravilno in tekoče pred komisijo v živo.
 • Izpit se snema in na zahtevo IHQF tudi pošlje njim v pregled, da presodijo, če so podeljene ocene ustrezne.
 • Kriteriji so najnižji za prvo stopnjo, nato se z vsako stopnjo zaostrujejo.
 • Na prvih treh stopnjah Duan poteka praktični izpit pred komisijo v živo pred slovensko komisijo.
 • Od stopnje štiri naprej, pa je poleg praktičnega dela  (vsaj 4 vaje in še ostrejši kriteriji) pred mednarodno komisijo, potrebno uspešno opraviti še izpit iz teorije na mednarodni ravni v angleščini, ki ga organizira IHQF.

Kako se prijavim na stopnjo Duan?

 • Pišite na info@taiji.si in dogovorili se bomo o podrobnostih ter vam poslali prijavnico.
 • Ko pride do tega pomeni, da se že dobro poznamo in z nami redno vadite vsaj leto in pol, ter že spremljamo vaš napredek in ste že opravili vse pogoje, ki so navedeni.
 • Registracijo na izpit uredi Združenje, ko nam posredujete prijavnico.
 • Preden se odločite za prijavo na Duan, se posvetujete s Chenom in Tino, da vam osebno svetujeta in naredite načrt vadbe.

Kdaj bo naslednji datum za prijave?

 • Naslednje prijave bodo verjetno odprte jeseni 2024.

Kakšen je strošek prijave? Pristojbina, ki jo določa IHQF:

 • DUAN 1 = 40 eur
 • DUAN 2 = 50 eur
 • DUAN 3 = 60 eur

Vaje iz zdravilnega qigonga, ki jih lahko prijavite za pred-duan, oziroma duan izpit so naslednje:
Opomba: Prijavite jih lahko pod pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju.

 1. Zdravilni qigong Ba Duan Jin (Osem brokatnih vaj),
 2. Zdravilni qigong Yi jin Jing, (12 vaj za krepitev mišic, kit in kosti)
 3. Zdravilni qigong Ma Wang Dui, (12 vaj za pretočnost meridianov)
 4. Zdravilni qigong Liu Zi Jue (Šest zdravilnih zvokov),
 5. Zdravilni qigong Wu Qin Xi (Pet živali),
 6. Zdravilni qigong Shi Er Fa, (12 vaj za negovanje celostnega zdravja)
 7. Zdravilni qigong Da Wu (Veliki ples)

Člani izpitne komisije


Chen Shining


 • Predsednik in strokovni vodja Qigong združenja Slovenije
 • Glavni inštruktor Qigong združenja Slovenije
 • Nosilec 5. duana health qigong Mednarodne Health Qigong Federacije IHQF
 • Nosilec častnega 6. duana health qigong Mednarodne Health Qigong Federacije IHQF
 • Član strokovnega odbora in odbora za promocijo Mednarodne Health Qigong FederacijeIHQF
 • Mednarodni sodnik za Health qigong

Tina Hribar


Preberi več

Andreja Skrt


 • Inštruktorica  pri Qigong združenju Slovenije
 • Nosilka 4. duana health qigong Mednarodne Health Qigong Federacije IHQF
 • Dobitnica dveh bronastih medalj za QG na evropskih Health Qigong igrah v Veliki Britaniji (2018) v dveh discipinah ((Wu Qin Xi, Shi Er Fa)

Certifikat pred-duan


 • Pred-duan 1, 2 in 3

Izpit ni potreben!Izberete:

 • Pred-duan 1: eno vajo iz serije zdravilnega qigonga
 • Pred-duan 2: dve vaji iz serije zdravilnega qigonga
 • Pred-duan 3: tri vaje iz serije zdravilnega qigonga

Certifikat Duan


 • Duan od 1-3 (stopnja učenca)
 • Duan od 4-9 (stopnja učitelja in mojstra)

Izpit se izvaja pred komisijo! Za Duan izberete:

 • Duan 1: eno vajo iz serije zdravilnega qigonga
 • Duan 2: dve vaji iz serije zdravilnega qigonga
 • Duan 3: tri vaje iz serije zdravilnega qigonga

Dobitniki certifikatov za stopnjo PRED-DUAN

Pred-duan 1

 • Leto 2023: Alenka K. / Andrej B. / Eva V. / Jasmina A. / Karin M. / Maša U. / Martina O.Š. / Metka U.G. / Polonca M. / Saša Z.K. / Živa M.
 • Leto 2022: Tina B. / Urška M. / Vesna V.
 • Leto 2019: Angel G. S. / Franc G. / Mateja R. / Mojca J. P. / Nataša K. / Sonja J.

Pred-duan 2

 • Leto 2023: Dejan J. / Doroteja S. / Edina L.
 • Leto 2022: Tina B. / Urška M. / Vesna V.
 • Leto 2019: Angel G. S. / Franc G. / Mateja R. / Mojca J. P. / Nataša K. / Sonja J.

Pred-duan 3

 • Leto 2023: Irena B.K. / Maja L. / Nataša G.
 • Leto 2022: Anita G.
 • Leto 2021: Blaž K. / Andrej M. / Lida V. Tabas / Vlatka Pavličič
 • Leto 2020: Helena V.
 • Leto 2019: Peter K. / Zdenka B. / Marta Š.

Dobitniki certifikatov za stopnjo DUAN

Duan 1

 • Leto 2021: Jaka R. / Marjan M. / Tanja K. / Diana C. / Majda C. / Lucija V.
 • Leto 2020: Darja K. / Katjuša L.
 • Leto 2019: Aleksandra Z. / Danica Š. / Damjana B. / Anton Ž. / Igor B. / Matej J. / Željka D. / Jan J. / Jožica J. / Jožko V. / Marko G. / Marta S. / Matej S. / Matjaž P. / Mojca S. / Zdenka P. / Žiga K.

Duan 4

 • Leto 2016: Tina H.
 • Leto 2018: Andreja S.

Duan 5 in Duan 6

 • Leto 2016: Shining C.
 • Leto 2018: Shining C. (častni duan)

Duan 2

 • Leto 2021: Irena K. / Sonja W. / Rado M.
 • Leto 2020: Urša F. V. / Metka P. /
 • Leto 2019: Jan C. / Vesna M. / Dagmar V. / Špela S. / Dušan B./ Mirjam Ku.

Duan 3

 • Leto 2021: Barbara Š. / Mirjam Kr. / Ana P. / Iva G.
 • Leto 2019: Helena B. / Nina B. P. / Bećir K. /