Inštruktorji za QG YJJ

Vodja strokovnega programa za usposabljanje inštruktorjev in člana izpitne komisije:

Chen Shining
– Predsednik in strokovni vodja Qigong združenja Slovenije.
– Glavni inštruktor Qigong združenja Slovenije
– Nosilec 5. duana health qigong Mednarodne Health Qigong Federacije IHQF.
– Nosilec častnega 6. duana health qigong Mednarodne Health Qigong Federacije IHQF.
– Član strokovnega odbora in odbora za promocijo Mednarodne Health Qigong FederacijeIHQF.
– Mednarodni sodnik za Health qigong.

Tina Hribar
– Vodja inštruktorjev pri Qigong združenju Slovenije,
– Nosilka 4. duana health qigong Mednarodne Health Qigong Federacije IHQF.
– Dobitnica osmih zlatih medalj za QG na evropskih igrah Helath Qigong igrah v Belgiji (2014), Franciji (2016) in Veliki Britaniji (2018) v šestih discipinah (Qigong Ba Duan Jin, Yi Jin Jing, Wu Qin Xi, Ma Wang Dui, Shi Er Fa, Da Wu).

Certificirani inštruktorji
za Jianshen Qigong Yi Jin Jing (YJJ) 易筋经:

 • Andreja SKRT (prvič 2015, obnovljeno 2018)
 • Helena BEZGET (prvič 2015, obnovljeno 2019)
 • Mirjam KURALT (prvič 2015, obnovljeno 2019)
 • Vesna MALOVIČ (prvič 2015, obnovljeno 2019)
 • Dagmar VRTAČNIK (prvič 2015, obnovljeno 2019)
 • Bećir KEČANOVIČ (prvič 2015, obnovljeno 2019)

 • Nina BEGUŠ (2015, naziv ni obnovljen)
 • Igor BREZIC (2015, naziv ni obnovljen)
 • Nataša ZAVRL (2015, naziv ni obnovljen)

Inštruktorji pripravniki
za Jianshen Qigong Yi Jin Jing (YJJ) 易筋经:

 • Urša Ferkov Vodlan (2019)
 • Barbara Škarja (2019)
 • Jožica Jarc (2019)
 • Metka Primec (2019)
 • Mirjam Kristan (2019)
 • Zdenka Pavlovec (2019)
 • Vesna Bobanec (2014, naziv ni obnovljen)