Kontakt: +386 41 446 488 ali info@taiji.si

Stopnja znanja DUAN

KAJ JE SISTEM DUAN IN ZAKAJ JE POMEMBEN?

Mednarodna federacija za zdravilni qigong (IHQF) je vzpostavila sistem preverjanja znanja (DUAN WEI) in določila pogoje za preverjanje znanja in izdajo potrdil o stopnji znanja s področja zdravilnega qigonga. IHQF je namreč organizacija, ki na mednarodni ravni skrbi za zagotavljanje kakovosti in širjenja znanja na področju zdravilnega qigonga. Pridobljeno potrdilo odraža stopnjo in kakovost vašega znanja na mednarodni ravni.

Preverjanje znanja v Sloveniji izvaja Zdravilni qigong združenje Slovenije po pooblastilu IHQF, ki ga je pridobil z usposabljanji in izobraževanji na mednarodni ravni. Certifikat izdaja IHQF.

Certifikate lahko pridobite za stopnjo DUAN in za (pred) stopnjo PRED-DUAN.

– Za (pred)stopnjo PRED-DUAN (stopnje od 1 do 3) izpit ni potreben, saj zadošča že udeležba na naših rednih tečajih in vikend delavnicah. Potrebna je uradna prijava.

– Za prijave na DUAN izpit (stopnje od 1 do 9) je obvezna predhodna udeležba na naših pripravljalnih vikend delavnicah nadaljevalne stopnje, ki jih bomo izvajali spomladi 2020. Izpit bo potekal predvidoma v soboto 6. junija 2020. Če vas zanima slednja možnost, mi čim prej pišite na info@taiji.si, da vam posredujem vlogo za izpolniti.

V okviru našega združenja je doslej certifikat za stopnjo DUAN pridobilo 18 tečajnikov in za stopnjo PRED-DUAN 12 tečajnikov, 15 tečajnikov, pa je izpit za DUAN opravljalo v prejšnjih letih.

CERTIFIKAT IN IZPIT za DUAN V LETU 2020

Izpit za 1. in 2.stopnjo Duan izpita potekal 6.6.2020.
Priprave na izpit bodo potekale na nadaljevalnih delavnicah spomladi, ki bodo razpisane za vaje Ba Duan Jin in Ma Wang Dui.

Prisotnost je obvezna, če nameravate opravljati izpit za 1. ali 2. stopnjo, saj se pri vsaki naslednji stopnji kriteriji zahtevnejši, zato je pomembno, da se predhodno dobro pripravite na izpit. Za prvo stopnjo opravljate izpit iz ene vaje, za drugo stopnjo za dve vaji (s tem, da so kriteriji ocenjevanja za drugo vajo višji).

Datume za spomladanske delavnice bomo objavili najkasneje do konca januarja 2020, da lahko primerno načrtujete.

CERTIFIKAT za Pred-DUAN, 2020

Za stopnjo pre-duan se je potrebno prijaviti do 29. februarja 2020 in zadošča obiskovanje naših rednih tečajev in/ali vikend delavnic. Za pred-duan 1, eno vajo, za pred-duan 2, dve vajin in za pred-duan 3, tri qigong vaje. Izpita v tem primeru ni, je pa potrebno vložiti vlogo, da vas lahko vnesemo v sistem IHQF, kar omogoča izdajo certifikata. Če vas zanima slednja možnost, mi čim prej pišite na info@taiji.si, da vam posredujem vlogo za izpolniti.

SLOVENSKO KOMISIJO ZA IZPIT DUAN sestavljajo:

– Chen Shining, predsednik komisije, nosilec 5. DUAN-a in 6. častni duan, predsednik združenja in strokovni vodja SHQ, član strokovnega odbora in odbora za promocijo International Health Qigong Federation (IHQF)
– Hribar Tina, nosilka 4. DUAN-a, vodja inštruktorjev pri Qigong združenju Slovenije, dobitnica 8 zlatih medalj na evropskih igrah v qigongu v letih 2014-2018
– Skrt Andreja, nosilka 4. DUAN-a in dobitnica 2 bronastih medalj na evropskih igrah v qigong leta 2018

Opomba: Prve tri stopnje DUAN vključujejo praktični izpit, od stopnje 4 naprej, pa je poleg zahtevnih kriterijev na praktičnem delu, potrebno uspešno opraviti še izpit iz teorije na mednarodni ravni.

SEZNAM DOBITNIKOV DUAN-a

DUAN 5 in častni duan 6
– Shining C.

DUAN 4
Tina H. / Andreja S.

DUAN 3
Helena B. / Nina B. P. / Bećir K.

DUAN 2
Jan C. / Vesna M. / Dagmar V. / Špela S. / Dušan B./ Mirjam Ku.

DUAN 1
Aleksandra Z. / Danica Š. / Damjana B. / Anton Ž. / Igor B. / Matej J. / Željka D. / Ana P. / Barbara Š. / Iva G. / Jan J. / Jožica J. / Jožko V. / Mirjam Kr. / Marko G. / Marta S. / Matej S. / Metka P. / Matjaž P. / Mojca S. / Urša F. V. / Zdenka P. / Žiga K.

PRED-DUAN 3
Peter K. / Zdenka B. / Rado M. / Marta Š.

PRED-DUAN 2
Nika K. / Sabina P.

PRED-DUAN 1
Angel G. S. / Franc G. / Mateja R. / Mojca J. P. / Nataša K. / Sonja J.