Zainteresiranim omogočamo tudi individualne ure v Ljubljani
(1 na 1 ali 1 na 2).

Individualna vadba je idealna za vse, ki želite svoje znanje izboljšati, utrditi, nadgraditi in poglobiti, saj vas tekom ure pozorno spremljava, popraviva, če je potrebno, in poskrbiva, da gibe izvajate pravilno, ter tako osebno spremljava vaš napredek. Individualna vadba je primerna za vse stopnje znanja, tudi za tiste začetnike, ki ste že pridobili in utrdili osnove taijiquana in/ali qigonga na naših rednih tečajih in želite izpiliti določeno vajo ali gibe.

Za podrobne informacije pišite na info@taiji.si ali pokličite na 041 446 488.

Urnik vadbe po dogovoru (od 09:00 do 16:00). Prostor za vadbo je zagotovljen, lahko pa se po želji dobimo tudi na prostem.


Individualne ure izvajata mojster Chen Shining in učiteljica Tina Hribar.